Middeling berekenen

Middeling berekenen doe je heel eenvoudig met deze tool. Is er vanaf 2008 een periode van 3 aaneengesloten jaren geweest waarin je wisselende inkomsten hebt gehad? Bijvoorbeeld omdat je tijdelijk zonder werk zat, omdat je begon met werken, of juist met pensioen ging? Dan kan het 'belasting middelen' je waarschijnlijk veel geld opleveren. Het is volledig legaal, maar een erg onbekende regeling. Gemiddeld levert middelen €750 - €1250 per persoon op.

Voor de berekening

Heb je over een jaar belastingaangifte gedaan, dan vul je het 'box 1' inkomen van je definitieve belastingaangifte over dat jaar in. Dit staat op de achterkant van je definitieve aanslag onder het kopje 'inkomen uit werk en woning (box 1)'. Ben je je definitieve aanslag kwijt? Vraag dan gratis een 'IB60-formulier' aan bij de Belastingdienst over de jaren waarvan je de gegevens niet meer hebt (Belastingtelefoon: 0800 - 0543). Heb je in een jaar geen belastingaangifte gedaan, of was je inkomen toen negatief? Vul dan 0 in.

Let op: over alle jaren kun je pas middeling toepassen wanneer je een definitieve aanslag van de Belastingdienst hebt ontvangen.